Slip din angst med hypnose

16. december 2018
Slip din angst med hypnose

Hypnose kan hjælpe dig af med angst

Angst er betegnet som frygt der opstår, selv når der ikke er en reel trussel tilstede. Angst kan være meget ødelæggende for ens livskvalitet og hæmmende for ens sociale liv. Over de næste par uger vil jeg skrive et par blogindlæg, der handler om, hvordan hypnose eller hypnoterapi i mange tilfælde kan reducere din angst eller fobi. I mange tilfælde kan den forsvinde helt, når man bruger hypnose mod angst.

Når du har læst dette indlæg, vil du vide, at der er håb. Du får en forklaring på, hvorfor angsten opstår. Du får eksempler på, hvordan en hypnotisør vil kunne hjælpe dig, eller en du kender, til at slippe frygten, finde ro og få følelsen af kontrol tilbage.

Hvor kan hypnose hjælpe mod angst?

Der er en lang række lidelser, der hører ind under kategorien angst. Herunder: Frygt, fobi, generaliseret angst, social angst, OCD, posttraumatisk stress (PTSD) og mange andre. Hypnose kan være effektivt mod alle disse former.

Hypnose er effektivt både mod mentale og kropslige hypnose

Angsten viser sig både som mentale og kropslige symptomer. Angst kan have en enorm betydning for, hvordan man lever sit liv. For nogen føles det som om, angsten altid har været med én, og mange kan ikke huske, at det nogensinde har været anderledes. Det kan være svært at forestille sig, hvordan livet vil være uden angsten. Mennesker med angsttilstande kan ofte godt rationelt forstå, at deres frygt er overdrevet og irrationel. På trods af den viden have svært ved slippe den.

Med hypnose kan man ændre følelser, fornemmelser og tanker og hjernen kan hurtigt lærer at tolke virkeligheden anderledes så du kan få ro og ser verden mere reelt.

Hvad kan jeg forvente af et forløb med hypnose mod angst?

Hypnoterapi mod angst

Der er forskel på hypnoseterapeuter, og vi anvender vidt forskellige teknikker og terapeutiske tilgange, når vi arbejder med hypnose mod angst. At svinge med et pendul, lukke øjnene og håbe, er måske ikke det mest effektive mod angsten. Det betaler sig tilgengæld at gå direkte efter det resultat, du gerne vil have.

Jeg selv arbejder oftest med metoder, der lægger sig op ad dem, der anvendes i Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) og metakognitive terapi. Det er der, man har kunnet fremskaffe den bedste videnskabelige dokumentation for en effektiv behandling af angst. Det er samtidigt der, jeg selv ser de mest positive og holdbare resultater i min klinik. Der er god evidens for at forskellige opmærksomhedseksperimenter og mindfulnessøvelser også bidrager positivt.

Meget forskning viser, at hypnose er effektivt mod angst

Gentagende studier viser at brug af hypnose sammen med andre terapeutiske interventioner og øvelser øger effekten af terapien. Nogle studier viser tilmed, at brug af hypnose mod angst uden brug andre terapeutiske øvelser i sig selv har en positiv effekt på angst og fobi (Eason, Adam, 2013, s. 207).

Vi er alle forskellige og valg af tilgange beror på, hvem man er som person, og hvilke rationaler man bedst kan følge. Både klienten og hypnotisøren skal kunne se en mening med behandlingen. Derfor kan jeg personligt godt li’ at blande teknikker, være problemløsende og prøve ting af sammen med klienterne. Sammen afsøger vi, hvor du responderer bedst.

I følge Bordin (1979) er netop tillid til behandleren, enighed om metoden og enighed om målet med terapien, den aller vigtigste komponent i enhver form for samtaleterapeutisk behandling. Med andre ord du skal have en vis tro på at behandlingen virker, og den skal give mening for dig, for at den kan have den største effekt.

Angst er en naturlig reaktion, der er blevet for meget.

Du kender sikkert angsten som hjertebanken, svedige håndflader, trykken for brystet, rysten i kroppen og i nogle tilfælde en følelse af immobilitet og svimmelhed. Ofte sker de fysiske symptomer i kombination med et mylder af katastrofetanker. Andre gange dukker følelsen bare op. Symptomerne sker som en reaktion fra det autonome nervesystem, hvis formål er at sætte dig i alarmberedskab. Det føles, som om det sker automatisk, og der ikke er noget, du kan gøre for at stoppe det, men det er der. Faktisk er der både noget, du kan gøre i situationen og forebyggende.

Det er vigtigt at holde fast i, at angstreaktionen som udgangspunkt er en sund reaktion, og at det faktisk er ment som kroppens måde at hjælpe dig ud af en faresituation. Derved er der ikke noget galt med dig, og du gør ikke noget forkert, det er en god ting at vide og at holde fast i. Du har en helt naturlig reaktion, der bare er blevet for meget og kører automatisk præcis som en dårlig vane.

Der bliver udsendt kamphormoner som adrenalin og kortison, som gør dig klar til at flygte, kæmpe eller fryse og skærper dit immunreaktions. De øger din opmærksomhed og sætter kroppen i stand til at reagere. Det er når denne reaktion, er for meget, eller når den sker, når det sker, uden der er en reel fare tilstede, at angstreaktionen er et problem.

Ny læring og kognitiv omstrukturering mindsker angst

Eksponering er det mest effektive middel … hypnose [har] virkelig en fordel. Ved at bruge hypnose kan eksponeringen ske i tankerne i stedet for ude i virkeligheden og med samme positive effekt. På den måde kan man fuldstændigt selv designe og kontrollere eksponeringen, bedre end ude i den virkelige verden. Det er der mange, der sætter pris på. Eksponeringen kan ske på en blid måde og på en måde, hvor klienten hele tiden har kontrollen og bestemmer tempoet. Det er blandt andet derfor hypnose mod angst er så effektivt.”

Hjernen og amygdala, hypnoseterapi kan ændre din angst.

Har du spørgsmål, må du endelig bare skrive til mig. Jeg forklarer gerne, hvordan vi kan bruge hypnose til at omstrukturere din måde at tænke og føle på

Angst og fobier er en vaner, der kan vedligeholdes og aflæres.

Når der er tale om en decideret angstlidelse, vil de fleste terapeuter være enige om, at det er en tillært adfærd, på lige fod med en dårlig vane, muskelspændinger i kroppen osv. Angsten kan vedligeholdes, bygges op og gøres værre over tid. Det er ofte det der sker. Derfor ser at angst i nogle tilfælde bliver værre med tiden. En vigtig del af terapien bliver at finde de strukturer; adfærd, følelser og tanker, der vedlige holder angsten og ændre dem.

Populært sagt kan det, vi har lært aflæres, selv om det ikke er det, der reelt sker. Tricket for at komme angsten til livs er at få lært “amygdala”, den del af hjernen der give signal om fare, at der reelt ikke er fare på færde, så den stopper med at sende faresignaler. Så der er egentligt ikke tale om en aflæring, men mere om ny læring eller kognitiv omstrukturering. Den bedste læring opnås gennem erfaring. Hypnose kan bidrage til at hjernen erfarer, at der ikke er reel fare på færde i en given situation og derved skynde på en kognitiv omstrukturering.

Denne omstrukturering kan ske på flere måder. Her er nogle eksempler:

1. Naturligt: Den kan forekomme helt naturligt og pludseligt uden at det føles, som om man har gjort noget. Der er eksempler på folk, der har lidt af fobier og angst gennem et helt liv, og pludseligt en dag er de væk.

2. Eksponering; det mest effektive middel: Inden for CBT er de fleste forskere og behandlere enige om, at der mest effektive middel til kognitiv omstrukturering bygger på erfaring i virkelige situationer. ”Specielt når det gælder angst og særligt ved specifikke fobier, bliver kognitioner generelt kraftigere modificeret ved personlig erfaring, værende eksponering, end ved overbevisning eller sokratiske spørgsmål” (Anthony & Swinson, 2000, side 1995) (Robertson, s. 300). Eksponering vil sige, at udsætte sig selv for det der fremkalder angsten. Ved at udsætte sig for det man frygter på en kontrolleret måde i et kontrolleret miljø, og vente på at følelsen aftager, lærer hjernen, at angst ikke er farligt i sig selv. Det essentielle ved denne fremgangsmåde er at vente og holde ud til følelsen aftager naturligt.

Det kræver mod og går imod ens instinkter. Mange, der søger behandling for angst, går en stor bue uden om denne type behandling på trods af, at meget tyder på, at det er den mest effektive. Her har hypnose virkelig en fordel. Ved at bruge hypnose kan eksponeringen ske i tankerne i stedet for ude i virkeligheden og med samme effekt. På den måde kan man fuldstændigt selv designe og kontrollere eksponeringen. Det er meget nemmere at styre mentalt, end det er ude i den virkelige verden.

Der mange, der sætter pris på at slippe for eksponeringen i en virkelig situation. Eksponeringen kan ske på en blid måde og på en måde, hvor klienten hele tiden har kontrollen og bestemmer tempoet. Ved mental eksponering alene, er der vist gode resultater selv 9 år efter behandlingen (Marks, I. M. 1989 s. 60). Hypnose kan øge effekten af den mentale eksponering (Robertson D., 2013). Det er blandt andet derfor hypnose mod angst er så effektivt.

3. Ved at udnytte hjernes plasticitet: Via hypnose kan man rent fysisk ændre hjernes struktur. I følge Psykiateren Donald O. Hebbs teori kan vi skabe nye neurologiske netværk når: “Neurons that fire together wire together” (Det lyder bare federe på engelsk). En hypnoseterapeut vil kunne hjælpe din hjerne til at affyre neuroner på en ny måde. Det sker gennem forskellige forestillingsøvelser. Derved kan nye netværk opstå og hægte sig sammen og ændre den måde din hjerne tænker.

4. Ved at lære at lægge mærke til tanker og vurdere dem: Du kan bevidst skubbe til omstruktureringen via systematisk at lære at lægge mærke til tanker, vurderer dem realistisk, opveje dem i forhold til, hvor sandsynlige de er og finde nye og bedre tanker og øve dem. Gør man det regelmæssigt og konsekvent i en periode, kan det have en enorm effekt. Hypnose skubber til denne effekt, fordi de nye bedre tanker kan opleves og afprøves på en mere realistisk måde end ved normal samtale.

5. Via opmærksomhedsøvelser/mindfulness at observere og acceptere tanker og følelser: Omstruktureringen kan forekomme gennem opmærksomhedsøvelser så som mindfulness mm., hvor man lærer blot at observere tanker og følelser som en uafhængig observatør. Opmærksomhedsøvelser kan give dig afstand til følelserne, så de ikke tager hånd over dig. Hypnose kan bidrage til at finde yderligere afstand, og man kan lære at skifte fokus. Via opmærksomhedsøvelser kan man også lære at acceptere at følelsen/tanken er der og opleve at det ikke behøver at styre en. Oftest når accepten af følelserne er der og modstanden/kampen mod dem stopper, gør det omstruktureringen meget lettere.

Det er forholdsvist nemt at komme angsten til livs

To personer fri fra fobier, frygt og angst oplever frihed med hypnose

Jeg ved, at den overskift kan provokere mange og vække stærke følelser, men der er meget, der tyder på, at det er sandt. Det første skridt på vejen er at ville hjælpes og være villig til at deltage og finde mening i terapien.  i samarbejde med en behandler. Mange føler, at de er det ene tilfælde, der ikke kan hjælpes og får måske derfor ikke søgt den hjælp, de har brug for. Måske har de allerede søgt hjælp, men synes ikke det har virket og bliver derfor slået tilbage med en følelse af, at de ikke kan hjælpes. Vi er alle forskellige og kræver forskellige tilgange, men i de fleste tilfælde, og med de rette øvelser kan angsten afhjælpes. Især inden for CBT i er der overvejende gode resultater.

Det lyder overmodigt at sige, det jeg vil sige nu, især hvis du har kæmpet med at komme af med din angst længe. Det er i forholdsvist simple teknikker en hypnotisør bruger. Der skal relativt få behandlinger til at mindske angsten betydeligt eller fjerne den helt, i de fleste tilfælde.

Forskning i terapi mod angst

Her har jeg listet nogle af de teknikker, der er underbygget af forskning, og som har vist sig effektive ved behandling af angst. Fælles for dem alle er, at der indgår en vis del af forestillet eksponering. Forestillet eksponering har vist sig at kunne reducere angsten markant, og der er fundet holdbare resultater selv efter 9 års opfølgninger (Marks, I. M. 1989 s. 60). Alle disse teknikker kan gøres mere effektive ved brug ved brug hypnose. Hypnose kan siges være en særlig form for meltal eksponering i og med, at det man forestiller sig under hypnosen, synes mere virkeligt.

 • Systematisk desensitivering (Wolpe, 1990)
 • Stressinokulerings Træning (Michenbaum, 2007)
 • Afslapning (Bernstein, Borkovec, Hazlett-Stevens, 2000)
 • EMDR (Sharpiro, 1997)
 • Mindfullness (S. G. Hoffmann et al. 2010)
 • Hypnosis and self-hypnosis (Schoenberger, 2000)

Mange studier indikerer at hypnose er effektivt til behandling af angstlidelser.

I flere tilfælde mere effektivt end CBT (Kognitiv Adfærdsterapi). Jeg har gravet lidt studier frem, der peger mod hvor effektivt hypnose kan virke for at slippe angst. Der findes flere end disse, men du kan starte her, hvis du er interesseret i virkelig at dykke ned i det:

 • Research on hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy (Schoenberger, 2000)
 • Anxiety about public speaking (Schoenberger et al., 1997)
 • Anxiety about astma attacks (Brown 2007)
 • Anxiety about taking a test (Stanton, 1994)
 • Hypnosis in the treatment of anxiety- and stress-related disorders (Hammond, 2014)
 • Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioural psychotherapy (Kirsch et al., 1995)

Jeg går lidt mere i detaljerne med konklusionerne her.

Tag endelig kontakt

Det var det for denne gang. Håber denne artikel gav dig et indblik i, at hypnose mod angst kan være et effektivt middel til behandling i sig selv. Især hvis det bruges sammen med teknikker, der allerede har vist sig effektive. I det næste stykke tid, skriver jeg flere indlæg i vedr. til hypnose og angst. Forhåbentligt vil du kunne drage god gavn af dem. Den næste i rækken kommer til at gå mere i dybden med hypnose som et blidt og effektivt eksponeringsredskab. Vi skal se på hvordan eksponering kan virke både godt og skidt i forhold til angsten.

Lad mig vide hvad du tænker. Hvis du har nogen som helst spørgsmål, må du endelig ikke tøve med at spørge. Giv evt. en kommentar herunder. Hvis du tænker at nogen kunne have gavn af at læse artiklen må du endelig dele den. Det sætter jeg stor pris på. Hvis du mener, jeg kan hjælpe dig på nogen måde, skal du endelig bare tage kontakt og få en uforpligtende samtale.

Hvis du ikke kan vente med at komme i gang med hypnose , kan du sagtens gå i gang på egen hånd. Jeg har skrevet en udførlig guide til selvhypnose som du kan downloade gratis ved at følge linket her: www.dinhypnose.dk/selvhypnoseguide

kontakt dinHypnose

Kontakt mig

Udfyld formularen og jeg vender tilbage indenfor næstkommende hverdag.

Nyhedsbrev

Modtag to gaver kvit og frit! Skriv dit navn og din e-mail herunder.

Hvis du sætter hak, accepterer du, at jeg må sende dig mails ca. en gang om ugen med nyheder, reklamer og tilbud. Jeg hader selv spam og du kan til enhver tid nemt afmelde dig igen. Læs mere om min privatlivspolitik her.

Seneste artikler

En kvælende fornemmelse af frihed – ulogisk vejrtrækning for at slippe angst

En kvælende fornemmelse af frihed – ulogisk vejrtrækning for at slippe angst

Behandling af angst – 5 gode grunde til at vælge hypnose mod angst

Behandling af angst – 5 gode grunde til at vælge hypnose mod angst

Magnetiske hænder – en øvelse til selvhypnose

Magnetiske hænder – en øvelse til selvhypnose