Privatlivspolitik

Politik for håndtering af personfølsomme data GPDR

Ved dinHypnose,
Dataansvarlig: Michael Beligiannis

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK.

I henhold til datalovgivningen (GPDR) i EU, er jeg forpligtet til at håndtere personfølsomme data forsvarligt.

Beskyttelse af dine personlige data er vigtigt for mig. Her har jeg udarbejdet en politik for beskyttelse af den data, du deler med mig.Du kan her læse hvad jeg indsamler og hvordan jeg behandler dine data, hvordan de opbevares, hvad du skal gøre for at få oplysningerne slettet, og hvordan du får indsigt i, hvilke oplysninger jeg har opbevaret om dig.

 

DINHYPNOSE KONTAKTOPLYSNINGER:

Dataansvarlig og Kontaktperson:
Michael Beligiannis

Artillerivej 90, kld., 2300 Købehavn S8200 Aarhus N

Mobilnr.: +45 22 16 73 24
Mail: book@dinHypnose@gmail.com
Website:  www.dinHypnose.dk

 

BEHANDLING AF PERSONDATA

Mit navn er Michael Beligiannis. Det er mig der er dataansvarlig hos dinHypnose og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Jeg oplyser dig altid om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Som hypnosebehandler er jeg nødsaget til at indsamle en lille mængde oplysninger om din problemstilling/mål og i de fleste tilfælde indebærer det oplysninger om din sundhed/helbred.

Jeg indsamler data om dig for at tjene dig bedst muligt sikre kvalitet af min hypnosebehandling, min produkter og tjenester samt i min kontakt med dig.

 

MED DIT SAMTYKKE INDSAMLER SOM REGEL FØLGENDE DATA:

Jeg beder altid om samtykke før jeg indsamler data. Hvor det er muligt, indhenter jeg skriftligt samtykke. Ved kontakt via min hjemmeside bedes om digitalt samtykke.

Navn

E-mailadresse

Telefonnummer

Adresse

Job/studie

Ægteskabelig status

Antal børn – børns alder

Helbred

Dine mål med behandlingen

Jeg sammenkører ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier.

FORMÅL MED INDSAMLINGEN AF PERSONLIG DATA:

Jeg bruger kun data til bestemte formål, der tjener at hjælpe dig og give dig den bedst mulige behandling og kontakt.

Jeg indsamler data:

  • I forbindelse med hypnosebehandlinger og journalføring.
  • For at registrere fremgang i forbindelse med dine mål
  • I forbindelse med generel administration af vores relation fx: Mails, fakturering, og telefonsamtaler.

JEG BEHANDLER KUN RELEVANTE PERSONDATA

Jeg holder kun det nødvendige minimum af data om dig. Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold vores samarbejde. Jeg indsamler ingen data som ikke har direkte relevans for vores samarbejde samt for løsning af din problemstilling. Der hvor det er muligt anvender jeg data i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, der hvor det ikke forringer mine retslige forpligtelser, tjenester eller den service, jeg tilbyder dig.

Det kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevarer for min forretningsdrift og i hvor lang tid. Typen og omfanget af og tidsgrænsen for de persondata, jeg behandler, kan derfor være forskellig for at opfylde en kontrakt eller andre retslige forpligtelser.

 

JEG SIKRER DE DATA, JEG OPBEVARER, ER RIGTIGE OG OPDATEREDE

Jeg kontrollerer jævnligt, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

FOR AT ØGE SIKKERHEDEN HAR JEG VEDTAGET INTERNE REGLER OG FASTLAGT PROCEDURER FOR KONTROL OG OPDATERING SLETNING, KRYPKERING AF DINE PERSONDATA.

Jeg gennemgår jævnligt opbevarede data og sletter dine persondata, så hurtigt de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen og max efter to år. Du skal dog her være opmærksom på, at klientjournaler opbevares 5 år i henhold til loven. Der føres journal, hvis et behandlingsforløb er indgået. Alle andre informationer, mailudvekslinger osv. vil blive slettet efter maksimalt 2 år eller på opfordring fra klienten.

Alle data opbevaret på min computer krypteret og beskyttet med password. Mail der udgår fra min computer, er krypteret. Jeg kan ikke garantere at modtagelsen af mailen på din computer/telefon/tablet også er krypteret. Derfor anbefaler jeg, at du krypterer din forbindelse så tredje part ikke kan opsnappe informationen, du modtager. Du kan høre din internetudbyder hvordan.

Min hjemmeside benytter SSL som er en sikker krypteret forbindelse. Al data der sendes via hjemmesiden, er derved krypteret og kan ikke opsnappes af tredjepart. Data sendt via hjemmesiden via mailformularer opbevares ikke på serveren, hvilket mindsker risikoen yderligere for at de kommer i de forkerte hænder.

 

JEG INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN JEG BEHANDLER DINE PERSONDATA OP OPBEVARER JOURNALER

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata. Ved accept af hypnosebehandling indhentes skriftligt samtykke inden behandlingens påbegyndelse. Ved at bruge kontaktformularen på hjemmesiden giver du samtykke til at vi må udveksle information via mail, ved at sætte hak i det respektive felt ved mailformularen. Ved behandlingens påbegyndelse indhentes skriftligt underskrevet samtykke for opbevaring af journaler.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Du kan altid bede om at få alle personlige data slettet og at få de data jeg har på dig udleveret. Klientjournaler bliver dog minimum opbevaret i 5 år i henhold til loven.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i mine services og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder eller værge. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

VIDEREGIVELSE AF DATA OG SIKKERHEDSBRUD

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Jeg videregiver aldrig persondata til andre aktører, med mindre loven påkræver det, og der foreligger dommerkendelse.

Jeg videregiver ikke dine persondata til andre aktører eller firmaer.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i at dine data eventuelt risikerer at blive delt til tredjepart og udgør risiko for dig, såsom tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Skønnes det afgørende for din persondatasikkerhed, vil jeg endvidere underrette Datatilsynet om sikkerhedsbruddet.

 

BRUG AF COOKIES OG TREDIEPARTS PROGRAMMER

GENERELT

Når du besøger et website, indsamles en række oplysninger om dig, din computer, din IP-adresse og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad jeg bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.
Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.På min hjemmeside

COOKIES

På www.dinHypnose.dk benytter jeg mig af cookies til statistisk analyse og til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden og til at holde øje med datatrafikken og gøre brugeroplevelsen bedre. På min hjemmeside benytter jeg mig også af tredjepartsprogrammer og apps, som også indsamler data. Jeg sikrer mig, så godt jeg kan at alle programmer ligeledes overholder GDPR-lovgivningen om beskyttelse af persondata. En liste, over hvilke programmer jeg benytter, fremgår senere. Du kan følge de respektive links for de enkelte programmer for at læse det enkelte firmas datapolitik.

Når du besøger www.dinHypnose.dk downloader du automatisk en eller flere cookies som gemmes på din computer. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering/ for at få en vejledning i, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk. Der er en knap på hjemmesiden, hvor du kan vælge at acceptere brugen af cookies. Ved at trykke på knappen giver du samtykke til, at du modtager cookies.

HVAD ER EN COOKIE?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

I HVOR LANG TID OPBEVARES COOKIES?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 26 måned fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 26 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

HVORDAN UNDGÅR JEG COOKIES?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

DISSE PROGRAMMER ER INSTALLEREDE PÅ HJEMMESIDEN OG INDSAMLER DATA:

Google analytics

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Mailchimp

Hvis du udfylder formular til nyhedsbrev indsamler mailchimp data så som Navn og e-mail. Du kan læse mere om hvordan Mailchimp håndterer disse data her:

https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/

Mailmunch

Hvis du udfylder formular til nyhedsbrev indsamler mailchimp data så som Navn og e-mail. Du kan læse mere om hvordan MailMunch håndterer disse data her.

https://help.mailmunch.com/hc/en-us/articles/360003296693-GDPR-Compliance

DINE RETTIGHEDER

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

DU HAR RET TIL AT FÅ UNØJAGTIGE PERSONDATA RETTET ELLER SLETTET

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, gennemfører jeg i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD MIN BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden aktør.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, giver jeg dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.